20 คำสอนของพระอริยสงฆ์

พระสงฆ์ หมายถึง หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้  พระสงฆ์ จัดเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยหมายถึงเฉพาะ”พระอริยสงฆ์”

“พระอริยสงฆ์” คือบุคคลไม่ว่าคฤหัสถ์หรือนักบวช และไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดา ที่ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผล แต่โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าพระสงฆ์คือภิกษุหรือภิกษุณี คือมนุษย์ที่ได้ฟังคำสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใสจนสละเรือนออกบวชตามพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระหลวงตามหาบัว

คำสอนของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร

คำสอนของหลวงพ่อ ชา สุภัทโท

อ่านต่อ  อัพเดตความสวย "แพรว คูณสาม" ผ่านอินสตาร์แกรม แฟนๆไลด์เลย

คำสอนของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช

คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร

คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร

คำสอนของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร

คำสอนของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวร

คำสอนของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

คำสอนของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

 

ที่มาจากเพจ ธรรมะ
เรียบเรียงโดยสุขเสมอ