20 คติธรรมสอนใจ ที่ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้

มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมเจอปัญหาในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงพบกับเรื่องทุกข์ใจ หากเราไม่เก็บมาเป็นอารมณ์การปล่อยวางย่อมเกิดขึ้น และมีเรี่ยวแรงไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการศึกษาธรรมะอ่านคติธรรมะสอนใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนภายใน ก็ช่วยให้จิตใจเบิกบาน สามารถสร้างอุเบกขาเกิดการปล่อยวางได้เช่นกัน

1. เวร ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

2. คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

3. บุญย่อมปกป้องรักษา และคุ้มครองคนดี และผู้ประพฤติดีเสมอ

4. วันที่ดีที่สุด คือวันที่ได้ทำความดี และสะสมบุญ

5. เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ก็เป็นเหมือนวันวาน อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย

6. การเลือกคบคนดี มีแต่นำความสุขมาให้

7. บุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้ หากไม่มีก็ทำให้มี ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้

8. ผู้เห็นโลกเป็นของวุ่นวาย นั่นแหละคือผู้มีบุญ

9. เรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล็ก

10. เรื่องเล่าปากต่อปากกันสุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทา

11. ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น มาตำหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง มาให้อภัยผู้อื่น

12. ถ้าเราไม่ทิ้งบุญ บุญก็จะไม่ทิ้งเรา

13. ปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องดับ

14. ศีลมากมาย ไม่ต้องรักษาให้หมดทุกข้อ รักษาใจให้ดี และกาย วาจา ก็จะดีไปด้วย

15. แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจาก “ดวงอาทิตย์” แสงสว่างจากชีวิต เกิดจาก “การปล่อยวาง”

16. “ความจริงใจ” ไม่มีอยู่ในคำพูด และเป็นสิ่งที่ “พิสูจน์” ยากในปัจจุบัน

17. หากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิด ให้อธิบายครั้งเดียวพอ หากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณ อธิบายไปกี่ครั้งเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดี

18. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิต คือ การหลอกตัวเอง

19. “ความสุข” เกิดจากจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์

20. ธรรมดาของชีวิต มีแล้วก็กลับไม่มีได้ โลกสลับกันไปมา เหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก

 

อ่านต่อ  ปัจจุบันอายุ 80 กว่าแล้ว ‘ทวนธน คำมีศรี’ พระเอกนักบู๊ ในตำนาน

เรียบเรียงโดยสุขเสมอ