21 บทความสร้างแรงบันดาลใจของ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช

21 คำพูด บทความสร้างแรงบันดาลใจ ของอาจารย์ จตุพล ชมภูนิช

นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจเบอร์ต้นของเมืองไทย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช หรืออาจารย์เชน ความสามารถด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดง นักวิทยากร อาจารย์ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมาก (โดยเฉพาะการถ่ายทอดความคิดเชิงบวก ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

เรามาอ่านบทความของอาจารย์ 21 บทความที่สามารถเปลี่ยนความคิด และทำให้เกิดแรงบันดาลใจและแนวทางในการใช้ชีวิต

อ่านต่อ  ย้อนชมภาพ แก้ว อภิรดี กับบทบาท "ลำยอง" ในละคร "ทองเนื้อเก้า" ปี 2530 

 

 

ที่มาจาก @jatuponechompoonichat10 นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
เรียบเรียงโดยสุขเสมอ