“ฟ้าทะลายโจร” สรรพคุณแท้จริงคืออะไร

“ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว

การกินเพื่อป้องกัน: สมุนไพรตัวนี้มีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ และต้านไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ สำหรับการกินยาสารสกัด “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อการป้องกันหวัดหรือไข้หวัดจากเชื้อไวรัส แนะนำให้ใช้ขนาดต่ำ โดยรับประทานฟ้าทะลายโจรวันละ 1 เม็ด 5 วันต่อสัปดาห์ นานเป็นเวลา 3 เดือน จะช่วยลดอัตราการเป็นหวัดได้ 33% กินไม่ต้องเยอะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี (ใน 1 แคปซูลมีปริมาณสารสำคัญ “แอนโดรกราโฟไลด์” ประมาณ 12 มิลลิกรัม)

ต่อต้านอนุมูลอิสระ

สถาบันฯ ได้ทำการทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำฟ้าทะลายโจรด้วยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ในระดับปานกลาง โดยมีค่า SC50 (ค่าที่กำจัดอนุมูลอิสระได้ 50%) เท่ากับ 75-78 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งการต่อต้านอนุมูลอิสระนั้นหมายถึง สามารถชะลอความชรา ลดริ้วรอยแห่งวัย และช่วยป้องความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย เป็นต้น

อ่านต่อ  หลายคนไม่รู้ว่าเขาคือหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียง

ช่วยลดความดันในเลือด

มีรายงานว่าสารสำคัญที่อยู่ในฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดได้ ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้ทำการศึกษาว่าสารบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งสารสกัดฟ้าทะลายโจรจะมีฤทธิ์ต่อหลอดเลือดและหัวใจในสัตว์ทดลองแตกต่างกันหรือไม่ จากผลการทดลองพบว่า มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดและลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ดี นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีสาร AP3 สูง ซึ่งจะมีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดได้ดีกว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มี AP3 ต่ำกว่า ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศชื่อ Planta Medica ในปี 2550

ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

มีการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus ATCC 25923 ของสารสกัดน้ำฟ้าทะลายโจร ผลการทดลองพบว่า ค่า MIC (Minimum Inhibition Concentration-ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้) เท่ากับ 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้จริง

 

ขอบคุณที่มา เฟซบุ๊คสมุนไพรอภัยภูเบศร ,http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/1818
เรียบเรียงโดย สุขเสมอ