ทิ้งขยะในอุทยานระวังส่งคืนให้ถึงบ้าน พร้อมปรับสูงสุด 500,000 บาท

จากเฟสบุคของคุณท้อป “TOP Varawut – ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา” ได้โพสเกี่ยวกับกฏหมาย พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ความดังนี้

  1. มาตรา 19(2) ฐานทำด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. มาตรา 20 ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
อ่านต่อ  ภาพปัจจุบัน วงนกแล ศิลปินเด็กน้อยในตำนานยุค 80

ซึ่งคุณท้อปได้เรียกร้องให้ประชนร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เป็นมาตราฐานใหม่สำหรับการท่องเที่ยว และการรักษาความสะอาด และปฎิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

ที่มา TOP Varawut – ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
เรียบเรียง สุขเสมอ