เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขายออนไลน์ผิดกฏหมาย เตรียมบังคับใช้ 7 ธ.ค. 63

กรมควบคุมโรค ชี้แจงประกาศ “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางออนไลน์ มีผลบังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้

โดยทางกรมควบคุมโรค ให้เหตุผลจำเป็นถึงการออกประกาศฉบับนี้ว่า ทางกรมมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา รวมถึงยังป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลแอลกอฮอล์ รู้และตระหนักถึงอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อในปีที่ผ่านมา สำรวจพบว่ามีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ทำการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถึงว่าไม่ตรงตามเจตนาของทางกรม และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องออกประกาศสำนักนายกฯ ฉบับนี้เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น⁣

อ่านต่อ  กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 30 ปี ทัช-แอน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในด้านการค้าทางกรมได้ชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวไม่ถือเป็นการกีดกัน E-Commerce และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมมากกว่าสินค้าธรรมดา อีกทั้งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งกับตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมถึงการก่ออาชญากรรมหรือแม้แต่กรณีเมาแล้วขับตามที่เห็นข่าวบนหน้าสื่อแทบทุกวันลดลงได้

ที่มา และรายละเอียดเพิมเติม กรมควบคุมโรค
ภาพประกอบ pixabay
เรียบเรียง สุขเสมอ