มาแน่ คนละครึ่งเฟส 2 เคาะแล้วเพิ่มวงเงินให้ด้วย

หลังจากที่มีการประชุม ศบศ. ครั้งที่ 6/2563 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เผยว่า ที่ประชุม ศบศ. มีมติเห็นชอบโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” โดยเงื่อนไขต่างๆยังคงเหมือนเดินคือรัฐออกให้ 50% วันละไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน

ซึ่งในเฟส 2 นี้สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มอีก 5 ล้านคน และปรับวงเงินให้เป็นคนละ 3,500 บาท (เดิม 3,000 บาท) ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์เนื่องมาจากไม่ได้ใช้จ่ายตามเงื่อนไขครั้งแรก ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ในเฟสที่ 2 นี้ได้ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ  "หนึ่ง วรเชษฐ์" ปัจจุบันปล่อยตัวเซอร์ หลังสูญเสียภรรยา

นอกจากนี้ยังเพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่1 อีกคนละ 500 บาท และขยายเวลาให้ใช้จ่ายตามโครงการเฟส 1 ยาวออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับมาตราการเพิ่มกำลังซื้อ โดยเพิ่มวงเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 500 บาท ต่อเดือนต่อคน ทั้งสิ้น 3 เดือนเริ่ม มกราคม – มีนาคม 2564 เว็ปไซต์ “คนละครึ่ง

ที่มา js100
เรียบเรียง สุขเสมอ