ภาพในอดีต พ.ศ. 2512 ตลาดเทศบาลโคราช

ในสมัยก่อนนั้นจังหวัดในประเทศไทยเคยเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐ ช่วงสงครามเวียดนาม นอกจากจะทำให้การใช้จ่ายเงินอย่างสะพัด และเศรษฐกิจที่ดีในย่านที่ทหารสหรัฐอยู่เฟื่องฟูแล้ว

 

ยังมีภาพที่บรรดาเหล่าทหารจีไอบันทึกผู้คนและสถานที่ในอดีตไว้ ลำพังคนไทยสมัยก่อนนั้น ไม่ค่อยมีกล้องถ่ายภาพแพร่หลายเหมือนเช่นปัจจุบัน

เนื่องจากกล้องถ่ายภาพมีราคาค่อนข้างสูง จะมีก็แต่ผู้ที่มีฐานะดี

หรือไม่ก็เป็นร้านบริการถ่ายภาพ ซึ่งก็ไม่เอากล้องถ่ายภาพไปถ่ายเล่นๆ

เพราะในสมัยก่อน การล้างฟิล์มการอัดภาพมีค่าใช้จ่ายสูง

ภาพชุดนี้ได้มาจากการที่เหล่าทหารจีไอ ออกมาจับจ่ายซื้อของเที่ยวเตร่ในตัวเมืองโคราชได้บันทึกไว้

จึงเห็นภาพบรรยากาศ การจับจ่ายและการค้าขายของบรรดาพ่อค้า แม่ค้า บริเวณตลาดเทศบาล 1

อ่านต่อ  บุญสูงเนิน นามสกุลนี้มีแต่คนเก่ง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บริเวณตลาดเทศบาล 1 วินสามล้อคอยผู้โดยสาร

ศูนย์รวมใจชาวโคราช

สวนรัก สวนพลอดรัก

ชาวบ้านจับจ่ายใช้สอย บริเวณตลาดเทศบาล 1

บริเวณตลาดเทศบาล 1

ซึ่งในปัจจุบันตลาดแห่งนี้ไม่มีแล้ว เนื่องจากถูกรื้ออกเพื่อนำพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

 

ภาพ : David Pipher
ขอบคุณที่มาเพจ 50+
เรียบเรียงโดยสุขเสมอ