10 มาตราการ คุมเข้มคืนวัน “ลอยกระทง” 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้ตรงกันวัน ลอยกระทง ประจำปี 2564 และเนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงของสถานการณ์โรคระบาด ถึงแม้ว่าประเทศเราจะผ่อนปรนมาตราการต่างๆลงบ้างแล้ว แต่การดูแลรักษาระยะห่าง การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดก็ยังคงต้องคุมเข้มกันต่อไป

เช่นเดียวกันกับการลอยกระทง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกมาเตือนประชาชนที่จะไปปเที่ยวงาน และผู้จัดงานถึงมาตราการคุมเข้ม 10 มาตราการเอาไว้ดังนี้

10 มาตราการ คุมเข้มคืนวัน “ลอยกระทง”

  1. กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างาน
  2. เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
  3. ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือที่เพียงพอ
  4. เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
  5. กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด
  6. หากมีการจัดการแสดงมหรสพ หรือการละเล่นตามประเพณี ประกวดนางนพมาศ ให้เว้นระยะห่างของผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับนักแสดง นักดนตรี พิธีกร นางนพมาศ และเว้นระยะห่างในห้องพักอย่างน้อย 1 เมตร และงดกิจกรรมที่ไร้ระเบียบ เช่น จับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
  7. แผงลอยหรือพาหนะสำหรับจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสำหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  8. ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดงควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดโซน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น และงดการรวมกลุ่ม
  9. ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
  10. ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
อ่านต่อ  "ทราย วรรณพร" ผันตัวเองจากนางเอกดังสู่อาชีพศิลปิน

ส่วนในด้านของสิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังคงใช้มาตราการเดิมเหมือนทุกปีเช่น ไม่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก แนะนำให้ใช้กระทงที่ทำมาจากขนมปัง, กรวยไอศกรีม, หยวกกล้วย เฝ้าระวังบุตรหลานจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพลัดตกน้ำ งดเว้นเล่นพุ ดอกไม้ไฟ ประทัด ห้ามปล่อยโคมลอย

วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง

เผื่อจะลืมกันไปว่าทำใมเราถึงมีประเภณีการลอยกระทง เราลอยกระทงเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ระลึกถึงคุณประโยชน์ของสายน้ำ ที่เป็นแหล่งอาศัยเลี้ยงดูทุกชีวิตบนโลก และเป็นการขอขมาต่อการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมเช่น ทิ้งขยะลงในน้ำ เป็นต้น

ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)