“ไม้เมือง”ศิลปินคู่ชาวล้านนาที่ถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะ

2 ศิลปิน ชายหญิงผู้ที่รักในเสียงดนตรี ของเพลงคำเมือง มาร่วมกันถ่ายทอดเสียงเพลงให้เราฟังกัน จากการเป็นนักดนตรีรับจ้างธรรมดา ในปี 2540 ความมีเอกลักษณ์เฉพาะต่างจากวงอื่นๆที่ร้องแต่เพลงร่วมสมัยทำให้เป็นวงที่โดดเด่นขึ้นมา คุณอ้อม ธีราพร เริ่มต้นด้วยการเล่นเองร้องเองมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2533 ส่วนพี่แม็ก นั้นเป็นดีเจมาก่อน และเมื่อทั้งสองมาพบกันและได้ร่วมงานกัน ก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นศิลปินคู่มาตลอดไม้เมือง คือ ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งของเมืองเหนือ มีลักษณะของรากที่ลงลึก จึงได้นำชื่อมาตั้งเพื่อการสืบสานความดั่งเดิม ของพื้นเพชาวเหนือ

อ่านต่อ  อยู่ทนหรือทนอยู่สัมพันธ์คุณคือแบบไหนปัจจุบันทั้งคู่มีลูกแล้ว 2 คน คือน้องโด่ง และน้องดอย น่ารักทั้งคู่ น้องโด่งได้เล่าว่าคุณแม้เป็นคนเจ้าระเบียบ ดุมาก คุณแม่บอกว่ายังรักษาความเป็นครอบครัวไทยๆที่อยากให้ลูกเป็นคนเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ เลยจะเป็นคนที่เข็มงวดหน่อย 

เรียบเรียงโดยสุขเสมอ