กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

กรมอุตุฯ เผยข้อมูลว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูหนาวนี้ 21 องศาเซลเซียส โดยคาดการณ์ว่าช่วงที่หนาวที่สุดคือ กลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปลายมกราคม 2564 และจังหวัดที่มีโอกาสหนาวเย็นที่สุด ได้แก่

อ่านต่อ  ระบายหมดเปลือก “อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี” ถูกสามีนอกใจ ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

1.จังหวัดน่าน
เริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย

2.จังหวัดพะเยา

3.จังหวัดเชียงราย

4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.จังหวัดสกลนคร

6.จังหวัดนครพนม

7.จังหวัดเลย

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ ยังคงมีอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนตกบางช่วง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่น

สุขเสมอ เรียบเรียง