กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

กรมอุตุฯ เผยข้อมูลว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูหนาวนี้ 21 องศาเซลเซียส โดยคาดการณ์ว่าช่วงที่หนาวที่สุดคือ กลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปลายมกราคม 2564 และจังหวัดที่มีโอกาสหนาวเย็นที่สุด ได้แก่

อ่านต่อ  บัวชมพู ฟอร์ด คุณแม่ลูก 3 ส่องภาพปัจจุบัน

1.จังหวัดน่าน
เริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย

2.จังหวัดพะเยา

3.จังหวัดเชียงราย

4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.จังหวัดสกลนคร

6.จังหวัดนครพนม

7.จังหวัดเลย

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ ยังคงมีอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนตกบางช่วง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่น

สุขเสมอ เรียบเรียง