ภาพวิถีชีวิตชาวกรุงในช่วงพ.ศ.2509

ย้อนอดีตวันวานชมภาพบรรยากาศริมท้องถนนในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรา ผ่านการบันทึกโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งผู้คนหลากหลายสถานะอาชีพ แม่ค้า พ่อค้า อาคาร สถานที่ ตลาด ร้านค้า โรงแรม จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว วัดวาอารามต่างๆ เมื่อ 50 กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันภาพบางอย่างไม่มีปรากฏให้เห็นอีกแล้ว

แม่ค้าหาบของขายบริเวณหน้าอาคารริมถนนราชดำเนินกลาง 

ริมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจอดรถดูหนังศาลาเฉลิมไทยได้

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขณะนั้นพานสีดำ เพิ่งจะมาบ้าทาสีทองในยุคหลังๆ

แม่ค้าหาบเร่ขายของ

ลานพระบรมรูปทรงม้า 2509

เด็กนักเรียนกำลังให้อาหารนกในวัดเบญจมบพิตรฯ

อ่านต่อ  ระบายหมดเปลือก “อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี” ถูกสามีนอกใจ ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

ในวัดเบญจมบพิตรฯ สมัยนั้นยังให้แม้ค้าเข้าไปขายของได้

ชาวสวนล่องเรือนำผลผลิตไปขาย ในคลองเปรมประชากรริมสนามม้านางเลิ้ง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ (วัดโพธิ์

เด็กๆในวัด สมัยโน้นไม่มีรองเท้าใส่ทุกคน

พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯจุดสนใจนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวในวัดอรุณฯ ถ่ายจากพระปรางค์มองเห็นฝั่งพระนคร

พระปรางค์วัดอรุณฯ

วิถีชาวเรืออาบน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้ำอ้อยคั้นสดกับเครื่องหีบรุ่นเก่า

ร้านผลไม้และของกิน

พนักงานต้อนรับของการบินไทยกับเครื่องแบบที่เป็นเอกลักษณ์

ชาวบ้านกำลังจับปลาภาพที่เห็นคือ ดอนเมืองใกล้กับคลังน้ำมันเครื่องบิน

ภาพการจัดงานศพชาวไทยเชื้อสายจีนในสมัยนั้น

ขอบคุณภาพ : Myra Roper และเพจ 50+