ส่งกำลังใจ หนุ่ย คดีเด็ด อาการทรุดหนัก

หนุ่ย คดีเด็ด อาการทรุดหนักสำหรับ นักแสดง หนุ่ย คดีเด็ด หรือ หนุ่ย อัครพงษ์ โด่งดังจากรายการ ค ดี เ ด็ ด ซึ่ง ห ล า ย คนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเขามักจะ รั บ บ ท เป็น ตำ ร ว จ ที่ก่อนหน้านี้ ได้ออกมาเผยผ่านทางเฟซบุ๊คของตนเอง ว่า มี อาการปวดหลัง

ก็เข้า รั ก ษ า ตัว จนรู้ว่าตนเป็น ห ม อ น ร อ ง ก ร ะ ดู ก ทับ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท ก็ รั ก ษ า มาเรื่อยๆจนดีขึ้น

ต่อมาเหมือนร่างกาย แ ย่ ล ง จึงเข้า รั ก ษ า ตัวอีกรอบ โดยครั้งนี้ต้อง ส่ อ ง ก ล้ อ ง

 

ล่าสุด หนุ่ย คดีเด็ด ได้เผยว่าตนเป็น โ ร ค ม. ะ. เ .ร็. .ง ต่ อ ม ลู ก ห ม า ก ระยะ สุ ด ท้ า ย

อ่านต่อ  20 โรงหนังในอีตที่เคยโด่งดัง จุดนัดพบหนุ่มสาวสมัยก่อน

ซึ่งมี อ า ก า รท รุ ด หนัก ต้องเข้ารับการ ผ่. .า ตั. .ด ทั้งนี้ ทางเฟซบุ๊คของหนุ่ย ได้โพสต์เพื่อขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ

ในเรื่อง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ต้อง รั ก ษ า ตัว ในเวลาเดียวกัน เพื่อนสนิทอย่าง เล็ก คดีเด็ด ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค ว่า
อยากให้ทุกคนที่มี ใ จ บุ ญ ช่ ว ย เ ห ลื อ พี่หนุ่ยที่ ป่ ว ย ห นั ก ด้วย และต้องขอบคุณพร้อมเป็น กำ ลั ง ใ จ กับหนุ่ยด้วย

งานนี้เหล่าแฟนๆและคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามาให้กำลังใจหนุ่ยกับครอบครัวกันอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ยังช่วย บ ริ จ า ค เ งิ น เพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ อีกด้วย

 

สุขเสมอ ส่งกำลังใจให้ครับ หายไวๆนะครับพี่