ที่มาของเมือง”ปากน้ำโพ” นครสวรรค์ พ.ศ.2509

ปากน้ำโพคือชื่อไม่เป็นทางการของจังหวัดนครสวรรค์ มีข้อสันนิษฐานจดจำตามๆกันมาว่าคำว่าปากน้ำโพเพี้ยนเสียงมาจากปากน้ำโผล่เพราะเป็นที่ปากน้ำปิง วัง ยม และน่าน โผล่มารวมกันเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

อีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง เชื่อว่ามาจากต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตรงปากน้ำบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอู จึงเรียกกันว่าปากน้ำโพธิ์เป็นคำพ้องเสียงแต่การสะกดคำไม่เหมือนกัน

แต่ข้อมูลล่าสุดที่มีการค้นคว้าได้ลบล้างข้อสันนิษฐานทั้ง 2 ข้อเดิมที่เคยมีมา ข้อสันนิษฐานใหม่นี้ชี้ว่าปากน้ำโพมาจากชื่อของคลองโพในจังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลลงแม่น้ำน่าน ในสมัยโบราณคนเรียกแม่น้ำน่านทั้งสายตั้งแต่อุตรดิตถ์จนถึงนครสวรรค์ว่าแม่น้ำโพจึงเรียกปากน้ำน่านว่าปากน้ำโพตามชื่อต้นทางซึ่งคือคลองโพนั่นเอง

หน้าวัดโพธารามด้านถนนโกสีห์

ในสมัยอยุธยา นครสวรรค์เป็นชุมทางสินค้า เนื่องจากเป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสายที่ปากน้ำโพ จึงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง

ร้านานค้าจักสานในเขตชุมชนเมือง ป้ายร้านก็เห็นถึงความคลาสสิกในยุคเก่า

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 นครสวรรค์มีสถานะเป็นรัฐกึ่งกลางผลจากสนธิสัญญาเบาว์ริงทำให้เกิดระบบการค้าแบบทุนนิยมเสรี นครสวรรค์กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าสำคัญ ทั้งข้าวและไม้สักจากภาคเหนือเพื่อล่องตามแม่น้ำส่งไปกรุงเทพฯ

แขกเปิดร้านขายผ้าในยุคนั้น

จะเห็นว่ามีท่าขนส่งไม้ของบริษัท บอร์เนียว ตั้งอยู่ มีการขยายตัวทางการค้าทำให้มีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาขายแรงงานและประกอบการค้าในนครสวรรค์มากขึ้น และมีส่วนสำคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจในนครสวรรค์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วิถีชีวิต การขายของเล็กๆน้อยๆ เด็กในภาพป่านนี้น่าจะเกษียณแล้ว

เล่นกับแมวรอแม่ซื้อของ ป่านนี้คงอยู่ในวัยเกษียณ

อ่านต่อ  7 คุณประโยชน์ของเปลือกมะนาว

แม่ค้าขายยาเส้น

นักเรียนโรงเรียนโชติรวี โรงเรียนคริสต์ ในนครสวรรค์ ใครจำตัวเองได้บ้าง

บรรยากาศในโรงเรียนโชติรวี ตั้งชื่อตามนามสกุลผู้ถือใบอนุญาต ปี 2530 เปลี่ยนชื่อเป็น ลาซาลโชติรวี

เด็กๆในโรงเรียนโชติรวี ด้านหลังเป็นอาคารเรียนหลังแรก คืออาคารลาซาลในปัจจุบัน

อาคาร”ลาซาล” อาคารเรียนหลังแรกที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นักเรียนระดับชั้นมัธยม โชติรวีสมัยนั้นเป็นโรงเรียนชายล้วน

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ หมวกของบางคนหุ้มสักหลาด บางคนเป็นหมวกสาน

วิชาลูกเสือสามัญ ส่วนใหญ่มักกำหนดเรียนกันในวันพุธ ก็จะมีนักเรียนบางคนไม่ได้แต่งเครื่องแบบมา สงสัยจำวันผิด

“​เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” กิจกรรมวันลูกเสือ

 

ภาพ : Walter Konopacki
ที่มา เพจ 50+
เรียบเรียงโดยสุขเสมอ