ที่มาของเมือง”ปากน้ำโพ” นครสวรรค์ พ.ศ.2509

ปากน้ำโพคือชื่อไม่เป็นทางการของจังหวัดนครสวรรค์ มีข้อสันนิษฐานจดจำตามๆกันมาว่าคำว่าปากน้ำโพเพี้ยนเสียงมาจากปากน้ำโผล่เพราะเป็นที่ปากน้ำปิง วัง ยม และน่าน โผล่มารวมกันเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

อีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง เชื่อว่ามาจากต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตรงปากน้ำบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอู จึงเรียกกันว่าปากน้ำโพธิ์เป็นคำพ้องเสียงแต่การสะกดคำไม่เหมือนกัน

แต่ข้อมูลล่าสุดที่มีการค้นคว้าได้ลบล้างข้อสันนิษฐานทั้ง 2 ข้อเดิมที่เคยมีมา ข้อสันนิษฐานใหม่นี้ชี้ว่าปากน้ำโพมาจากชื่อของคลองโพในจังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลลงแม่น้ำน่าน ในสมัยโบราณคนเรียกแม่น้ำน่านทั้งสายตั้งแต่อุตรดิตถ์จนถึงนครสวรรค์ว่าแม่น้ำโพจึงเรียกปากน้ำน่านว่าปากน้ำโพตามชื่อต้นทางซึ่งคือคลองโพนั่นเอง

หน้าวัดโพธารามด้านถนนโกสีห์

ในสมัยอยุธยา นครสวรรค์เป็นชุมทางสินค้า เนื่องจากเป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสายที่ปากน้ำโพ จึงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง

ร้านานค้าจักสานในเขตชุมชนเมือง ป้ายร้านก็เห็นถึงความคลาสสิกในยุคเก่า

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 นครสวรรค์มีสถานะเป็นรัฐกึ่งกลางผลจากสนธิสัญญาเบาว์ริงทำให้เกิดระบบการค้าแบบทุนนิยมเสรี นครสวรรค์กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าสำคัญ ทั้งข้าวและไม้สักจากภาคเหนือเพื่อล่องตามแม่น้ำส่งไปกรุงเทพฯ

อ่านต่อ  หนูโตเป็นสาวแล้วนะ ‘น้องมาตา วังมะนาวพิทักษ์’อดีตเด็กน้อยผมหยิกน่ารัก

แขกเปิดร้านขายผ้าในยุคนั้น

จะเห็นว่ามีท่าขนส่งไม้ของบริษัท บอร์เนียว ตั้งอยู่ มีการขยายตัวทางการค้าทำให้มีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาขายแรงงานและประกอบการค้าในนครสวรรค์มากขึ้น และมีส่วนสำคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจในนครสวรรค์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วิถีชีวิต การขายของเล็กๆน้อยๆ เด็กในภาพป่านนี้น่าจะเกษียณแล้ว

เล่นกับแมวรอแม่ซื้อของ ป่านนี้คงอยู่ในวัยเกษียณ

แม่ค้าขายยาเส้น

นักเรียนโรงเรียนโชติรวี โรงเรียนคริสต์ ในนครสวรรค์ ใครจำตัวเองได้บ้าง

บรรยากาศในโรงเรียนโชติรวี ตั้งชื่อตามนามสกุลผู้ถือใบอนุญาต ปี 2530 เปลี่ยนชื่อเป็น ลาซาลโชติรวี

เด็กๆในโรงเรียนโชติรวี ด้านหลังเป็นอาคารเรียนหลังแรก คืออาคารลาซาลในปัจจุบัน

อาคาร”ลาซาล” อาคารเรียนหลังแรกที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นักเรียนระดับชั้นมัธยม โชติรวีสมัยนั้นเป็นโรงเรียนชายล้วน

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ หมวกของบางคนหุ้มสักหลาด บางคนเป็นหมวกสาน

วิชาลูกเสือสามัญ ส่วนใหญ่มักกำหนดเรียนกันในวันพุธ ก็จะมีนักเรียนบางคนไม่ได้แต่งเครื่องแบบมา สงสัยจำวันผิด

“​เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” กิจกรรมวันลูกเสือ

 

ภาพ : Walter Konopacki
ที่มา เพจ 50+
เรียบเรียงโดยสุขเสมอ