สาเหตุความไม่เข้าใจกันรหว่างผู้สูงวัยกับวัยรุ่น

เราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารระหว่างผู้สูงวัยอาจจะมีปัญหากับวัยรุ่นหรือผู้ที่มีอายุต่างกันมาก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนละ Generation เป็นปัญหาที่พบบ่อยทางสังคม แต่เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ผู้สูงอายุต้องยอมรับว่ามันเกิดมาจากความผิดปกติของเราจริงๆ มาดูสาเหตุเหล่านี้กันว่าจริงไหม

1.ความจำ

อาการหลงลืมหรือคิดช้าลงเป็นอาการที่พบได้เมื่ออายุมากขึ้น สาเหตุนี้ทำให้เกิดปัญหาอยู่เป็นประจำ และเกิดความเข้าใจผิดกันได้โดยมากจะพบในผู้สูงวัย เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจตนเองและทบทวนก่อนทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้และวัยที่ต่างกันต้องทำความเข้าใจด้วย เมื่อเกิดความขัดแย้ง

2.การได้ยิน

ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยที่การได้ยินนั้น จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มีความผิดพลาดจากการสื่อสารสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากผู้สูงวัย เนื่องจากสาเหตุนี้ ทำให้วัยรุ่นหรือวัยที่ต่าง อาจจะเบื่อหน่ายจนเกิดความไม่เข้าใจกันมากขึ้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว

3.การมองเห็น

ประสิทธิภาพในการมองเห็นเสื่อมลง เมื่ออายุมากขึ้นดวงตาของเราก็เสื่อมลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ในการบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใด อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ จึงไม่แปลกใจเลยที่เราจะพบปัญหานี้อยู่เป็นประจำในการสื่อสารที่คาดเคลื่อน

4.ปัญหาทางกายภาพ

ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดในร่างกาย มีความเสื่อมลงเป็นธรรมดา ในด้านการเคลื่อนไหวที่มีความผิดปกติ ก็สามารถส่งผลกระทบต่อกับวัยที่ต่างกว่าเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การเดิน ซึ่งมีความช้าแน่นอนทำให้วัยรุ่นเกิดหัวร้อนได้ ไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะที่มีความเร่งด่วน หรือ การเดินทางกับผู้สูงวัยจะเกิดปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

ในสาเหตุที่กล่าวมา เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามเมื่อเราเกิดความเข้าใจในปัญหา โดยการเอาใจเค้ามาใส่ใจเราปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้น หรือก็อาจจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย

เขียนโดย สุขเสมอ
รูปภาพ pixabay