ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกอายุ โดยมักจะพบมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง หรือกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่สังเกตถึงความผิดปกติในขณะหลับของตนเอง บ่อยครั้งที่ผู้พบความผิดปกติเป็นคู่สมรสหรือคนใกล้ชิด

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

ภาวะหยุดหายใจ

อาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

 • นอนกรน
 • หยุดหายใจในขณะหลับ
 • ตื่นขึ้นมาเพราะหายใจแรง, สำลัก หรือหายใจติดขัดหรือไม่
 • ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บคอและปากแห้ง
 • นอนเตะขาไปมาในขณะหลับ
 • รู้สึกกระสับกระสายจนต้องการขยับขา ในขณะที่นอนเฉยๆ ช่วงกลางคืน
 • ละเมอเดิน
 • ฝันร้าย
 • ฝันผวา
 • ละเมอพูด
 • ละเมอทานอาหาร
 • ออกท่าทางขณะฝัน
 • นอนตกเตียง
 • อาการชัก / ชักขณะหลับ
 • นอนกัดฟัน

ภาวะหยุดหายใจหากคุณมีอาการเหล่านี้ แปลว่าคุณกำลังเสี่ยงกับภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ ตามมาจนอาจเสียชีวิตได้ แพทย์อาจจะให้คุณเข้าตรวจสุขภาพการนอนหลับในการช่วยวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยจะบันทึกการหายใจและการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายขณะคุณกำลังนอนหลับ

ทางเลือกการรักษา

 • การปรับพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
 • การลดน้ำหนักตัว โดยการควบคุมอาหาร
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ
 • ปรับท่านอนเป็นท่านอนตะแคงจะช่วยให้อาการลดลง
 • หลีกเลี่ยงภาวะอดนอน

การใช้เครื่องช่วยสร้างแรงดันบวกในทางเดินหายใจ

(Positive airway pressure therapy, PAP) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง เพื่อรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน

 

การใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรมช่องปาก ใช้ในกรณีที่อาการไม่รุนแรง


การรักษาด้วยการผ่าตัด

 • มีการผ่าตัดได้หลายวิธี ขึ้นกับระดับความรุนแรงและอวัยวะที่ทำให้เกิดการอุดกั้นขณะนอนหลับ ซึ่งจะพิจารณาร่วมกับแพทย์ผู้ดูแลรักษา

 

sleep test เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายขณะนอนหลับ โดยเป็นการตรวจในช่วงเวลากลางคืนประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดคลื่นสมอง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวัดลมหายใจ ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตรวจเสียงกรน ตรวจท่านอน และตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือด ประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและรายงานผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผลของการตรวจจะช่วยการวินิจฉัยโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรคได้ เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ

ข้อมูลจาก bangkok hospital
เรียบเรียง สุขเสมอ
รูปภาพ pixabay