หนทางที่จะนำเราไปสู่ เส้นทางของความสุขแท้จริง

ถ้าเรามีคำถามเกิดขึ้นในหัวว่าเราเกิดมาทำไม มันคงเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยากมาก เพราะไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริง แต่สิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเรามีความต้องการอะไรที่สุด คำตอบน่าจะเป็น”ความสุข”ที่ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกเช่นนี้ไม่ต่างกัน

แล้วเมื่อไหร่ล่ะ ที่เราจะค้นพบ”ความสุขที่แท้จริง”จากการศึกษาของผู้เขียนได้ค้นพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ จะหาความสุขจากสิ่งที่มีภายนอกเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตที่เราขาดหายไป เมื่อเราหามาได้แล้วสังเกตุได้ว่าความพอใจกับสิ่งของที่เรานำมาเติมเต็มก็เริ่มจางลงและรู้สึกเฉยๆกับสิ่งของต่างๆเหล่านั้น

เรายังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆ และก็ไม่รู้เลยความสุขของเรานั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร เนื่องจากความสับสนทางด้านจิตใจ ที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำ เราจึงยังไม่สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้

“Matthieu Ricard” พระวัย 69 ปี ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นชายที่มีความสุขที่สุดบนโลก ผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาด้านสมอง กว่า 12 ปี ที่เขาจะต้องถูกวัดระดับความสุข ด้วยเครื่องมือ ที่มีเซ็นเซอร์ 256 รูปแบบ

นักวิจัย Richard Davidson ก็ได้ค้นพบความน่าทึ่งเมื่อ Matthieu Ricard เข้าสู่สภาวะสมาธิและมีระดับความสุข ความอ่อนโยนที่สูงเหนือคนปกติมาก

หลังจากที่เขา ได้ฝึกเจริญสมาธิภาวนา ที่เนปาลมานานกว่า 35 ปี ricard มีความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมจิตใจ และนำไปสู่หนทางแห่งการ ตื่นรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้เขาคนพบ”ความสุขที่ยั่งยืน”และ”Matthieu Ricard” พระวัย 69 ปีคือ “บุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลก”

 

เรียบเรียงโดย สุขเสมอ